Instruktor FITNESS PDF Print Email
INSTRUKTOR FITNESS
NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej.
 
 alt

Kurs instruktora fitness umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych.

Cena kursu 1400 zł.

15-18+23-25 listopad 2012

...

Część ogólna GRATIS!

Termin: 09-11 listopad 2012 - Nowy Targ.

alt

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE!
Kurs składa sie z zajęć teoretycznych i praktycznych
na bardzo wysokim poziomie.

alt

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje

LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ

FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

uprawniającą do pracy w charakterze instruktora.


Uprawnienia:

Kurs instruktora fitness przygotowuje kursantów w klubach fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach,

prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Kurs może również stanowić odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które takie zajęcia już prowadzą.

Uczestnicy kursu:

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

- mają ukończone 18 lat

- wykształcenie minimum średnie,

- posiadają ubezpieczenie od NNW

- posiadaja zaświadczenie lekarskie o dyspozycji zdrowotnej

- cechuje je wysoka sprawność fizyczna,

- posiadają doświadczenie 

- posiadają dobrą znajomość ćwiczeń fitness/aerobic.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:

- frekwencja min. 90%,

- zdanie egzaminu koncowego (ostatniego dnia)

...

Szczegółowy program i treści zostana Państwu

przedstawione na pierwszych zajęciach

Kurs obejmuje tematykę z zakresu:

 - biologicznych podstaw rekreacji,

- humanistycznych podstaw rekreacji,

- teorii i metodyki rekreacji,

- organizacji i marketingu,

- turystyki,

- gimnastyki,

- gier i ćwiczeń rekreacyjnych,

- zespołowych gier sportowych,

- zagadnień dotyczących muzyki,

- różnorodności zajęć,

- doboru ćwiczeń do grupy z podziałem na wybrane formy zajęć,

- budowy poszczególnych lekcji,

- metodyki prowadzenia zajęć,

- choreografii: zasad, budowy, kombinacji,

- najnowszych trendów w fitnessie,

- techniki wykonywania ćwiczeń,

- sylwetki i roli instruktora,

- zdrowotnego aspektu zaajęć fitness,

- suplementacji i diety.

Cena kursu: 1400 zł

- płatność ratalna jest możliwa,

- dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie (dopłata 23% Vat)

- istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta,

 Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy,

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, itp.

W cenę kursu wliczone są:

zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne,

sale szkoleniowe, egzaminy, wydanie uprawnień.

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne:

- liczba miejsc jest ograniczona,

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat,

- o ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania

się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefonicznie,

- na wszystkie zajęcia obowiązuje odpowiedni strój sportowy.

Procedura zgłaszania uczestnika:

1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 500zł na konto bankowe:

Akcja Serca

ul. Ku Studzionkom 12

34-400 Nowy Targ

Alior Bank

46 2490 0005 0000 4101 0004 7486

tytułem: fitness imię i nazwisko kursanta

2. Zapisujemy się na kurs wysyłając wiadomość @ z danymi:

imię i nazwisko

data i miejsce urodzenia

adres i telefon kontaktowy

województwo

(spełnienie tych wymogów gwarantuje miejsce na kursie)

3. Na pierwsze zajęcia praktyczne zabieramy ze sobą:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły śreniej lub wyższej (oryginał do wglądu),

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie na instruktora rekreacji ruchowej.

 

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz:

 
     +48 792 211 146
      + 48 533 211 127

CLOAKING

Comments (0)

 


fotografia slubna szczecin